U slučaju da ne možete da pošaljete prijavu putem forme u nastavku, prijavu možete popuniti putem sledećeg linka: https://forms.gle/KpdXcDUuUVqSkrgc6

© Copyright Studentska unija Ekonosmkog fakulteta. Sva prava zadržava.