Zaštita podataka o ličnosti i obrada ličnih podataka

Svestni smo važnosti privatnosti i zaštite podataka o ličnosti svih naših delegata. Studentska unija Ekonomskog fakulteta, kao organizator, posvećena je pružanju edukacije, motivacije i inspiracije, i trudimo se da obezbedimo sigurno i odgovorno rukovanje vašim ličnim podacima u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije.

Koje lične podatke prikupljamo i zašto?

Pri procesu prijave za događaj, tražićemo od vas osnovne informacije kao što su ime, prezime, kontakt detalji i druge relevantne informacije. Ovi podaci su neophodni kako bismo omogućili vaše učešće na događaju, organizovali sve prateće aktivnosti i obaveštavali vas o svim relevantnim informacijama.

Kako koristimo vaše lične podatke?

Vaši lični podaci će se koristiti isključivo u svrhu organizacije događaja i njegovog nesmetanog sprovođenja. Vaši podaci neće biti ustupljeni niti prodati trećim licima, osim u slučajevima kada je to neophodno za realizaciju događaja (npr. smeštaj, prevoz). Vaši podaci neće biti korišćeni u marketinške svrhe bez vašeg izričitog pristanka.

Ko ima pristup vašim ličnim podacima?

Pristup vašim ličnim podacima imaće samo određeni članovi našeg organizacionog tima koji su odgovorni za pripremu i organizaciju događaja. Vaši podaci će biti tretirani strogo poverljivo i neće biti dostupni javnosti niti drugim učesnicima događaja.

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Vaši lični podaci će se čuvati samo tokom trajanja događaja i pratećih aktivnosti. Nakon završetka događaja, svi vaši podaci će biti bezbedno i trajno uklonjeni iz naših sistema.

Koja su vaša prava?

Imate prava da zatražite pristup vašim ličnim podacima koje smo prikupili, da tražite ispravku netačnih podataka, da tražite brisanje vaših podataka, kao i da se usprotivite obradi vaših podataka u određenim situacijama. Za ostvarivanje ovih prava ili za dodatne informacije u vezi zaštite podataka, možete nas kontaktirati putem naših zvaničnih kanala komunikacije.

Kontakt i dodatne informacije

Za sve dodatne informacije u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti i obradom ličnih podataka, kao i za ostvarivanje vaših prava, možete nas kontaktirati putem sledećih kanala: trebinje@buildyourself.rs